Fond de locuințe publice — Răspuns la criza locuirii în România

2017-09-19

Apel către senatorii și deputații din Parlamentul României

Articol republicat de pe site-ul Fundației Desire (Cluj).

O variantă extinsă a acestui apel se poate găsi în format PDF.

Urgențele nespuse ale României sunt locuirea și fondul extrem de scăzut de locuințe publice, precum și asigurarea de iure și de facto a unei locuințe adecvate pentru persoanele cu venituri reduse sau fără venituri.

În acest sens, facem apel să susțineți prin vot propunerile pentru modificarea și completarea Legii locuinței 114/1996 privind locuințele sociale, așa cum au fost ele formulate în inițiativa parlamentarilor din mai multe partide politice, anume inițiativa B308/2017 din 28.06.2017.

De ce este nevoie de această inițiativă?

Pe lângă Strategia Națională a Locuirii, care există deocamdată sub forma unui proiect, în România avem mai multe strategii și norme legislative în vigoare care susțin argumentul major al inițiativei legislative privind Legea locuinței, adică sprijinirea legală a persoanelor cu venituri mici în ce privește accesul lor la locuință, și anume:

Observăm, că evaluarea primară a inițiativei ignoră legăturile cu aceste prevederi existente în punctul în care afirmă că “în ceea ce privește conformitatea inițiativei legislative cu documentele de politici publice în vigoare, nu a putut identifica strategii, programe sau alte asemenea documente.”[2]

Asigurarea de locuințe sociale proprietate de stat pentru persoanele cele mai sărace înseamnă satisfacerea nevoii lor de locuință, dar și respectarea dreptului lor la locuință adecvată. Ele sunt persoane productive, lucrează în economia formală sau informală, sau lucrează pentru venitul minim garantat. În acest sens, ele sunt integrate în mod advers în societate, adică prin poziții marginale și exploatate. O locuință socială adecvată proprietate de stat ar însemna pentru aceste persoane creșterea siguranței, îmbunătățirea calității vieții și reducerea vulnerabilității față de relațiile de exploatare. De aceea, considerăm că este nefondată opinia exprimată anonim pe pagina de internet a Senatului României în legătură cu această propunere legislativă, conform căreia accesul lor la o locuință socială proprietate de stat va menține aceste persoane în “îngrijirea celorlalți membri productivi ai societății” și că prin aceste măsuri “nu se dorește integrarea persoanelor sărace într-un circuit economic productiv.”[3]

SUSȚINEȚI PRIN VOTUL DUMNEAVOASTRĂ PROPUNEREA DE SCHIMBARE A LEGII LOCUINȚEI NR. B308/2017!

SUSȚINEȚI SOLUȚIONAREA CRIZEI LOCUIRII PRIN FONDUL DE LOCUINȚE PUBLICE!

[1] În acest punct ne referim doar la argumentele legate de cele două opinii exprimate pe pagina de internet a propunerii legislative în perioada consultării publice:
https://www.senat.ro/Legis/lista.aspx?nr_cls=b308&an_cls=2017)

Mai multe argumente prezentăm în documentul POLITICĂ ANTIRASISTĂ ȘI JUSTĂ DE LOCUIRE PUBLICĂ. Argumente și principii pentru schimbarea legislativă și instituțională în domeniul locuirii [de Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir]. Accesibil și aici: https://www.desire-ro.eu/?p=3142

[2] B308/2017. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată https://www.senat.ro/Legis/PDF/2017/17b308EV.pdf

[3]https://www.senat.ro/legiproiectadmin.aspx?cod=20643